Toimitussisältö

Yksityiskohtainen tutkimusraportti

Tutkimusraportti kattaa omat tuloksenne yksikkökohtaisesti sekä vertailun kyselyn kokonaistuloksiin. Lisäksi raportti näyttää eri kysymysten suhteellisen vertailun, josta on helppo nähdä omat kehityskohteet. Lisäksi laskemme suositteluindeksinne, joka on hyödyllinen, kun halutaan vertailla omaa toimintaa Suomen Paras Päiväkoti tutkimuksen kokonaistulokseen nähden. Mikäli asiakas on osallistunut tutkimukseen jo aiemmin, sisältää raportti vertailun myös aiempiin tuloksiin.

Tulosten esittely

Jokaisen tutkimuksen tulokset esitetään asiakkaalle verkkokokouksen avulla. Näin varmistetaan, että tuloksista saadaan paras hyöty. Verkkokokouksen osallistujamäärää ei ole rajattu, joten niin halutessanne koko henkilökunta pääsee osallistumaan tulosten käsittelyyn.